December 27, 2010

Fun and jumping

Trošku zábavy nezaškodí, skákanie a pod. na fotkách nemusí vyzerať zle.
Fun never kill! Jumping can't look bad on photos :)
 
Ružová stena za nami môže kludne slúžiť ako plátno pred, ktorým stoja "modelky" a pózujú "fotografom".. 
Pink wall can be canvas with models and photographers can snap many photos...
                                                                             
                                                                        

SiS
Fashion is future

December 21, 2010

Arranging in school

     
Last Monday we were creating small Christmas trees. We had a lot of fun ! ;)  
  
Simuša


Iwka 

Simuš
Our creations. :)


S.i.S
Fashion is future! 

December 10, 2010

Christmas Market

Simuša went to Vienna on Christmas Markets last week.
     It was such amazing time, there! Lot of people and punch everywhere where you look. But i just have a kinderpunch ;) We walked around squares and shops like Chanel or Gucci....they have nice shop windows! I´d like to live in Vienna...SiS
fashion is future

November 10, 2010

Prada

Prada je vlastne pre nás veľkým vzorom módy, pretože je tam veľmi pekný tovar pre ženy. Hlavne tie kabelky, topánky, tričká či sukne. Samozrejme tá ma toho oveľa viac , ale vypisovať to sem všetko to by bolo :)

November 7, 2010

Lanvin for H&M

Yes, we know, probably u see this fashion video with new Lanvin collection but we have to have in on our blog!  We love every dress, specially white t-shirt with high heels. But it is expencive for us. And H&M is a 1 hours from our town. 

     We love nail polishes! So you can see our nail polishes in next article! And maybe we will make some special video just for u :)

 Fashion is future
S.i.S

October 31, 2010

Colours for winter and spring 2o1o/2o11

Each season has a few defining colors. According CIFF or Copenhagen International Fashion Fair, one of Europe's most important fashion fairs, which together account for four groups of fashionable colors to enrich your wardrobe autumn and winter 2010/11.

The first group of fashion colors is inspired by ballet clothes, which is known for its bodily tones, a bright coral color and contrast of black and white. Typical are different overalls, trousers casual look, lined with satin details, rough and tight substances.

 
Každá sezóna má niekoľko určujúcich farieb. Podľa CIFF alebo Copenhagen International Fashion Fair, jeden z najdôležitejších európskych módnych veľtrhov, ktorý predstavil spolu štyri skupiny módnych farieb, ktoré spestria váš jesenný a zimný šatník 2010/11.


Prvú skupinu módnych farieb je inšpirovaná baletným oblečením, ktoré je známe svojimi telovými tónmi,svetlou koralovou farbou a kontrastom čiernej a bielej. Typické sú rôzne overaly, nohavice ležérneho vzhľadu, detaily lemované saténom, hrubé a tesné látky.


The second group is inspired by retro style that is subdued tones like camel hair color light, green-blue, dark gray. men's wardrobe (eg jackets) are becoming feminine elements. Ultimately, though, there are also clothes of cotton twill and denim material. The style is completed with a luxurious velvet color hues: purple, terracotta, Ochre, Prussian blue and light blue. 
  
Druhá skupina je inšpirovaná alglickým retro štýlom, ktorý predstavuje tlmené tóny, ako farba svetlej ťavej srsti, zeleno-modrá, tmavošedá či bohatá burgundská.Tradičná mužská garderóba (napríklad saká) sa stávajú ženskými prvkami. Nakoniec však nechýbajú ani odevy z bavlneného kepru a džínsový materiál. Štýl dotvárajú luxusné farby so zamatovými odtieňmi: fialová, tehlovočervená, okrová, berlínska modrá a bledomodrá.


The third group consists of green, which is completed by two colors: gray cement and cement rose. Range of colors is inspired and platinum alloys: a dark neutral color consisting of blue ink, iron-gray and dark gray brown. Secondary colors are greenish white, clear blue and purple.
  
Tretia skupina je tvorená zo zelenej farby, ktorú dotvárajú dve farby: cementová šedá a cementová ružová. Škála farieb je inšpirovaná zliatinami a platinou: temné neutrálne farby zložené z atramentovej modrej, železnej šedej a tmavošedej hnedej. Sekundárnymi farbami sú zelenkastá béžová, tmavobronzová, číra modrá a fialová.The last group is inspired by the dark poetry. There must be missing dark gray, gray. This color range is suave tones of garnet red to green. Similarly, here we also find reflections of copper and gold. A typical example is the clothing style punk jacket.

Posledná skupina je inšpirovaná temnou poéziou. Nesmie tu chýbať temná čierna, šedá, atramentovomodrá a sýtopurpurová. Táto škála farieb je dotvorená tónmi granátu, červenajúcou sa zelenou. Rovnako tu nájdeme aj odlesky medi a zlata. Typickým odevom je napríklad štýlová punková bunda.                                                                          Fashion is future!
                                                                                    S.i.S

October 20, 2010

Rock style

Rock style- we love it! As all rock things! We started to like it with Gossip Girl- Taylor Momsel, very good  actress and singer, too.
    Simuš and Simuša are going to Czech so Iwka will be here :)

Rock style- už len to veľa hovorí o tom aký štýl máme radi. Začali sme ho milovať spolu s Gossip girl! A v Gosspi girl sme spoznali úžasnú Taylor Momsen, ktorá nielen úžasne vypadá, ale aj úžasne vie spievať.
    Simuš a Simuša idú zajtra do Česka, takže Iwka to tu bude mať na starosti :) Fashion is future!
SiS

October 18, 2010

Who is your fav blogger?

Title says it all. Who is your fav blogger? I want write about this topic it in this article, finally, also in Slovak. On blogspot and on other servers, there are many bloggers, which we do not know, but they have good potential.
     Take Lady Gaga like
example- that there informs us her clothes, had a "scandal" and when to forget the old,she makes new. And this is with bloggers, too. The most stylish, bravest and best are at the top. I have never put some Tavi clothes on myself and go to street in my country. Although I like. And it's all about it.
     
Style-street meet oodles of people who have style, but only the exceptional, who have a sister fashion. Whether it's rock, punk, Japanese fashion and do not know what. Click on "follow" only if I like the style. It takes personality.
    
And now you want to introduce our 5 most bloggers who love and cherish the last drop of blood that circulates in their veins.


Nadpis hovorí za všetko. Kto je váš najobľúbenejší blogger? Touto témou sa chcem zaoberať v tomto článku- konečne aj po slovensky. Na blogspote a na iných serveroch existuje veľa bloggerov, o ktorých nevieme, ale majú dobrý potenciál.
     Zoberme si za príklad Lady Gaga- o tom, že existuje nás informuje jej oblečením, malími "škandálmi" a keď sa na ten starí zabudne, príde nový. A takto je to aj s bloggermi. Tí najštílovejší, najodvážnejší a najlepší sú na vrchole. Ja by som sa neodvážila obliecť si na seba jedno z mnohých Tavi oblečení a vkročiť v nich na ulicu. Síce sa mi páčia. A je to celé o tom.
     Štýl- na ulici stretneme kvantá ľudí, ktorý majú štýl, ale len tí výnimočný, ktorý majú módu za sestru môžu viniknúť. Či je to rock, punk, Japanese fashion a neviem čo všetko. Kliknem na "follow" len vtedy, keď sa mi ten štýl páči. Chce to osobnosť.
    A teraz vám chcem predstaviť našich 5 naj bloggerov, ktorých milujeme a ctíme do poslednej kvapky krvi, ktorá im koluje v žilách.

1. Donna Romina - no words just "wow"
 2. Sabina -czech blogger with amazing outfits and blog! Chcek out!
 3. Natali - another czech blog, chceck out, important girl!
 4. Cailin- i don´t have words...
 5. Fruit machine -punk-rock girl, love her style

And now we want to ask you: Who is ur fav blogger?
Write all of them! :)

Fashion is future
SiS

    

October 16, 2010

We will meet there!

 We love New York! In dreams, in future, in past and now! As our friend says "Gossip Girl here your one and only source into the scandalous lives of Manhatten's elit..." Statue of Liberty, 5th Avenue, Time Square, Central Park...
LW: We will meet there!


Fashion is New York

October 14, 2010

Great time

We´re having a great time! School is hard, but we take it easy :)
     Simuša and Simuš´ll go to theater festial to Czech republic for 4 days and to Prague just for 5 hours. Looking forward to it.
     This is one "loft photo". Do you like it?Fashion is future

October 12, 2010

Louis Vuitton spring 2o11

New LV's collection for spring 2o11. We ♥ Louis Vuitton!
Fashion is future!
S.i.S

October 10, 2010

Clothes on loft

We take it!
We went on a loft and find out some cool and fashiontable clothes to wear. We had lot of fun, went to forest, danced on rock´n roll, ate kicks of food and read books. See you soon!(you can see me, Simuša, on the photos and Simuš on the fourth photo, photos by Simuša and Simuš)
 
Fashion is future
S.i.S